Agenda jaarvergadering 2013

Agenda jaarvergadering ABWA woensdag 17 april 2013

 

20.00 uur OPENING
Mededelingen
Dorpshuisfunctie niet meer via ABWA 
Notulen jaarvergadering 26 april 2012
Jaarverslag secretaris
Financieel jaarverslag
Verslag door de kascommissie       
Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar:   Gerrit-Jan Oolman (voorzitter)

 

Woningbouw Wilp-Achterhoek  
Commissie recreatiegebied Bussloo  

 

21.00 uur: PAUZE

 

VAR  
VAR west
Pasjessysteem
Geur
Verkeer    
AED  
Rondvraag

 

22.00 uur: SLUITING

Mocht u ook interesse hebben om het bestuur te versterken, dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden. Wilt u iemand voordragen voor het bestuur dan dient u de kandidaatstelling met minimaal 10 leden tezamen schriftelijk in te dienen bij het bestuur en wel voor aanvang van de algemene ledenvergadering. Elke voordracht tot benoeming van de bestuursleden kan het bindend karakter ontnomen worden indien minder 1/3 van de leden aanwezig is.

Comments