Agenda Jaarvergadering 2014

Agenda jaarvergadering ABWA woensdag 23 april 2014
 
20.00 uur OPENING
•    Mededelingen
•    Notulen jaarvergadering 17 april 2013
•    Jaarverslag secretaris
•    Financieel jaarverslag
•    Verslag door de kascommissie         
•    Bestuursverkiezing
–    Aftredend en herkiesbaar:     J.A. (Hans) de Haan
   
•    Woningbouw Wilp-Achterhoek    
•    Commissie recreatiegebied Bussloo    
 
21.00 uur: PAUZE
 
•    VAR                
–    VAR west
–    Geur
•    Verkeer
•    Dorpscontactpersoon             
•    AED            
•    Rondvraag
 
22.00 uur: SLUITING

Comments