Agenda jaarvergadering 2016

Agenda Jaarvergadering ABWA maandag 20 april 2016:

1.                       20.00 uur: Opening

2.                       Mededelingen ( oa dorpscontactpersoon )

3.                       Notulen jaarvergadering 20 april 2015

4.                       Jaarverslag Secretaris

5.                       Financieel Jaarverslag

6.                       Verslag door de kascommissie
            ( Wim Timmer en Goos Vukkink )

7.                       Bestuursverkiezing

            Nieuwe bestuursleden :

N.L. Oosterwegel

 

Nieuwe bestuursleden:

Mocht u ook interesse hebben om het bestuur te versterken, dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden. Wilt u iemand voordragen voor het bestuur dan dient u de kandidaatstelling met minimaal 10
leden tezamen schriftelijk in te dienen bij het bestuur en wel voor aanvang van de algemene ledenvergadering. Elke voordracht tot benoeming van de bestuursleden kan het bindend karakter ontnomen worden indien minder 1/3 van de leden aanwezig is.

8.                       Rondvraag

9.                        20.30 uur: Sluiting officiele jaarvergadering

 

20.30 uur: Pauze

20.45 uur:

Externe Spreker

 Verbreding A1 ( RwS )

Comments