Klachten Attero melden

Als u klachten of opmerkingen over bijvoorbeeld geur, verkeer of stof heeft, dan kunt u ze hieronder melden. ABWA zorgt ervoor dat deze klachten en opmerkingen bij de goede mensen binnen het bedrijf aangekaart worden. Op deze manier krijgen wij ook een goed overzicht van waar en wanneer er overlast voor de omgeving is.

Hebt u last van geuroverlast van Attero, dan vragen wij u om dit bij Attero en de provincie Gelderland te melden. Bij Attero kan dat via de klachtenlijn 0800-0232121. Door een rechtstreekse melding kunnen de mensen bij Attero inspelen op uw klacht en indien mogelijk snel maatregelen nemen.

Daarnaast is het verstandig om ook contact op te nemen met het provincieloket op nummer 026-3599999, via provincieloket@gelderland.nl, of door het invullen van een online klachtenformulier via deze link.


Op deze manier wordt uw klacht ook centraal geregistreerd, en vervolgens kan de provincie van Attero verbeteringen in de inrichting eisen.