Statuten

De vereniging ABWA is opgericht in 1987. We hebben de statuten van de vereniging even kritisch tegen het licht gehouden. Ze waren voor het laatst gewijzigd in 1994, dus toe aan een update. Om ze te kunnen wijzigen is de goedkeuring van de leden nodig in een bijzondere ledenvergadering. Deze wordt gehouden op donderdag 29 maart 2018. U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen. In de uitnodiging wordt verwezen naar de documenten die u hieronder kunt inzien:

  • De huidige statuten
  • Conceptakte van statutenwijziging

Dit zijn de formaliteiten: Om de statuten te kunnen wijzigen is minimaal de aanwezigheid van 2/3 van de leden vereist. Mocht dit aantal niet aanwezig zijn, dan moet binnen maand een nieuwe ledenvergadering worden belegd, waar het totaal aantal aanwezige leden niet relevant is. In beide gevallen moet 2/3 van de aanwezigen vóór stemmen om de statuten te kunnen wijzigen.

Mochten er dus op 29 maart geen 180 leden in de zaal zitten, dan komt het onderwerp op de agenda van de reguliere jaarvergadering. Deze wordt gehouden op donderdag 19 april.

Graag zien we u dus op 29 maart en/of 19 april.

*** UPDATE: het vereiste aantal leden voor de Bijzondere Ledenvergadering is ruimschoots niet gehaald. Op de reguliere Algemene Ledenvergadering van 19 april a.s. staat het onderwerp opnieuw geagendeerd ***

Vriendelijke groet,

Bestuur ABWA