Welkom op ABWA.NL

Welkom op de website van Algemeen Belang Wilp-Achterhoek (ABWA). Via deze site willen we u graag op de hoogte houden van het reilen en zeilen van de belangenvereniging voor Wilp-Achterhoek.
 
Op dit moment zijn we als ABWA druk met het thema woningbouw. In samenwerking met kernen Wilp Posterenk en Bussloo hebben we ons verenigd in de VKKV en zijn we bezig met een inventarisatie van de woonbehoefte in onze kernen. Ga hiervoor naar het kopje Woningbouw.

ABWA bestaat op dit moment uit een bestuur met vijf bestuursleden. Wie deze personen zijn, kunt u vinden onder het kopje 'Bestuur'. Als u vragen heeft aan ABWA of één van de bestuursleden, dan kunt u contact opnemen met behulp van de gegevens onder het kopje 'Contact'. Naast de bestuursleden heeft ABWA een commissie recreatiegebied Bussloo die zich bezig houdt met de ontwikkelingen rondom het evenemententerrein op Bussloo.

Onze vereniging bestaat inmiddels meer dan 25 jaar. Wij houden ons onder andere bezig met de woningbouwplannen, de verkeersveiligheid, het gemeentebeleid en de relatie met bedrijven in Wilp-Achterhoek. Daarnaast hebben we een rol gespeeld in de aanschaf en het onderhoud van de AED die beschikbaar is bij graanhandel Bosgoed.  

Meer toelichting over het werk van ABWA kunt u krijgen op onze jaarvergaderingen. De notulen van de jaarvergaderingen kunt u vinden onder het kopje 'jaarvergadering'. Daarnaast geven we elke twee maanden een digitale nieuwsbrief uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u een mailtje met daarin uw naam en adresgegevens sturen naar info@abwa.nl

Bent u inwoner van Wilp-Achterhoek of voelt u zich betrokken bij ons dorp, en wilt u lid worden van onze vereniging, dan kunt u hier een aanmeldformulier downloaden en opsturen naar ons secretariaat. Voor €5,- per jaar kunt u meebeslissen over onze koers en ondersteunt u onze activiteiten en de AED cursussen. Ook ontvangt u dan 6 keer per jaar onze nieuwsbrief. 

Groeten van het ABWA bestuur. 


Disclaimer
Als belangenvereniging verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van leden worden opgenomen in ons online ledenadministratiesysteem. Als lid heeft u zelf altijd inzicht in uw eigen gegevens en heeft u de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen. Hoe we met uw gegevens omgaan staat beschreven op www.abwa.nl/privacy.
Comments