Notulen Jaarvergadering 20161.                       20.00 uur: Opening

32 leden aanwezigen

2.                       Mededelingen

1.   Aankondiging statutenwijziging

2.   Nieuwsflitsen

3.                       Notulen jaarvergadering 20 april 2015

 Notulen goedgekeurd

4.                       Jaarverslag Secretaris

2016 is speerpunt uitzoeken verzekering univé

5.                       Financieel Jaarverslag

Op verzoek op te vragen bij de penningmeester.

6.                       Verslag door de kascommissie

            ( Wim Timmer en Goos Vukkink )

Jaarverslag is goed bevonden.

Nieuw lid: Renate Jansen

7.                       Bestuursverkiezing

            Nieuwe bestuursleden:

N.L. Oosterwegel

8.                        20.30 uur: Sluiting officiële jaarvergadering


Comments