Bussloo

ABWA is al jaren betrokken bij ontwikkelingen rondom de recreatieplas Bussloo. Zo zijn Thermen Bussloo, het hotel en de Pitch en Putt baan er gekomen en worden er verschillende andere activiteiten georganiseerd.

Zolang ze vallen onder recreatie en ontspanning in een natuurlijke omgeving, zijn wij als ABWA een voorstander van deze ontwikkelingen. Het organiseren van luidruchtige (nacht) evenementen valt hier in principe niet onder. Daarom heeft het evenemententerrein op het recreatiegebied onze vereniging erg bezig gehouden.

De toenmalige beheerder van de recreatieplas, de RGV, heeft in 2010 een milieuvergunning aangevraagd voor dit evenemententerrein, deze milieuvergunning is voorjaar 2013 gepubliceerd en vastgesteld. Hiervoor zijn er in samenwerking met de gemeente een aantal overleggen geweest tussen de RGV, ABWA en een aantal naaste buurtbewoners. Naar aanleiding van dit overleg is er een convenant getekend die de RGV de mogelijkheid biedt evenementen te organiseren, maar dan wel op een manier dat de buurt zo min mogelijk overlast heeft. Ook wordt er nu elk jaar gekeken hoe de evenementen zijn verlopen en wordt er gestreefd naar het continu verbeteren van de situatie. De afspraken uit het convenant zijn vervolgens grotendeels overgenomen in een nieuwe milieuvergunning voor het evenemententerrein en in onze ogen werkt dit systeem naar behoren. Het convenant is begin 2022 weer verlengd voor een periode van 10 jaar tot 2032.

In 2015 is de handelsnaam RGV gewijzigd in Leisurelands. Vanaf december 2019 werkt Leisurelands met een digitale Leisurelands Bussloo nieuwsbrief. Daarmee willen zij de buurt zo goed mogelijk op de hoogte houden over werkzaamheden, evenementen en ontwikkelingen op Bussloo. U kunt zich aanmelden via info@leisurelands.nl.

In het najaar van 2019 is er gestart met een gebiedsproces rondom recreatiegebied Bussloo. Doel van dit proces was tot een evenwichtige en gedragen recreatieve ontwikkeling van het gebied met een bovenregionale functie en bekendheid te komen, waarvan de inwoners van Voorst, toeristen, ondernemers en andere gebiedspartijen profiteren. Intentie is dat deze toeristische ontwikkeling vorm krijgt in de samenwerking tussen ondernemers, met de gemeente en met andere gebiedspartijen. Het gewenst resultaat was een masterplan. ABWA was hier bij betrokken. U kunt meer informatie vinden in de nieuwsbrieven die zijn uitgebracht, zie hieronder. Samen met Posterenks Belang e.o. en Belangenvereniging Bussloo hebben we ook een notitie opgesteld. In december 2021 hebben Leisurelands, de gemeente Voorst en Vastbouw Vastgoedontwikkeling gezamenlijk besloten het masterplanproces Bussloo vroegtijdig te stoppen. Er was niet voldoende draagvlak onder de omgevingspartijen om het masterplanproces op de huidige manier voort te zetten

Mocht u vragen hebben of klachten over de activiteiten rondom Bussloo of evenementen, neemt u dan gerust contact op met ABWA (info@abwa.nl).

Nieuwsbrief 1 - Ontwikkelingen gebiedsproces Recreatiegebied Bussloo
Nieuwsbrief 2 - Ontwikkelingen gebiedsproces Recreatiegebied Bussloo