Uitbreiding A1

ABWA heeft in 2017 in totaal 8 zienswijzen ingediend bij Rijkswaterstaat met betrekking tot de uitbreiding van de A1. Deze zijn te vinden op de pagina Zienswijzen. Op 16 juli 2018 hebben samen met onze leden de reacties van Rijkswaterstaat op onze zienswijzen besproken en bepaald welke vervolgstappen nodig zijn. Inmiddels hebben we naar aanleiding daarvan op een aantal punten gaan we beroep aangetekend bij de Raad van State.

Op een aantal andere punten blijven we in gesprek met de gemeente en andere belanghebbenden (bijv. extra geluidwerende maatregelen en landschappelijke inpassing).

De presentatie van die avond is hieronder terug te vinden. Daar is ook de brief te vinden die ABWA verzonden heeft naar de gemeenteraadsfracties naar aanleiding van de Toeristische Verkenning die de gemeente heeft laten uitvoeren.

Presentatie ABWA informatieavond 20-07-2017 verbreding A1.pdf
Brief ABWA Toeristische Verkenning Gemeenteraad RTG 2 juli 2018.pdf