Gemeentebeleid

Het bestuur van ABWA heeft in het kader van de naderende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 alle fracties geïnformeerd over belangrijke thema’s aangaande ons dorp. De inhoud van deze brief kunt hieronder vinden. In de begeleidende mail hebben we de fracties gevraagd hoe deze thema’s overeen komen met hun politieke programma voor de komende vier jaar. Aanvullend hebben we aangeboden dat wij onze brief graag willen toelichten en met ze in gesprek gaan over het verschil in standpunten.

Aanvullende informatie / opmerkingen / tips zijn altijd welkom op info@abwa.nl of persoonlijk bij een van de bestuursleden.

Brief ABWA politiek Voorst 21 jan 2022.pdf