Gemeentebeleid

Het bestuur van ABWA heeft de afgelopen tijd het beleid van de gemeente Voorst eens extra onder de loep genomen. Mede in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 hebben we een inventarisatie gemaakt van de speerpunten die de gemeente de afgelopen jaren benoemd heeft. Vervolgens hebben we gekeken welke bijdrage we daaraan kunnen leveren als Wilp-Achterhoek. We kwamen tot de conclusie dat we op sommige punten meerdere vliegen in één klap konden slaan. Onze bevindingen hebben we, samen met Huub Wildenbeest en Nico de Vries namens de A1 Commissie, opgeschreven en naar alle gemeentepartijen gestuurd. Onze notitie is positief ontvangen. We zijn bij 4 van de 5 partijen uitgenodigd om verder over onze punten in gesprek te gaan. Inmiddels hebben we er daarvan al 3 bezocht. We zijn samen met een paar actieve raadsleden mogelijke vervolgacties aan het bekijken.

Alle partijen hebben dezelfde notitie ontvangen. Hieronder is de notitie na te lezen. Aanvullende informatie / opmerkingen / tips zijn altijd welkom op info@abwa.nl of persoonlijk bij een van de bestuursleden.

Brief ABWA gemeentepartijen 20-11-2017.pdf