Gemeentebeleid

Het bestuur van ABWA heeft in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 alle fracties geïnformeerd over belangrijke thema’s aangaande ons dorp. De inhoud van deze brief kunt hieronder vinden.

Aanvullende informatie / opmerkingen / tips zijn altijd welkom op info@abwa.nl of persoonlijk bij een van de bestuursleden.

Brief ABWA politiek Voorst 21 jan 2022.pdf