Nieuws

Klompenpad Wilp-Achterhoek

Het project Klompenpad in Wilp-Achterhoek is van start gegaan! 

In dit project is Algemeen Belang Wilp-Achterhoek initiatiefnemer, is gemeente Voorst opdrachtgever en is Stichting Landschapsbeheer Gelderland begeleider van het hele proces tijdens het ontwikkelen van het klompenpad. Na de informatiebijeenkomst op 12 oktober heeft er voor de geïnteresseerden een tweede bijeenkomst plaatsgevonden. Aansluitend is een enthousiaste werkgroep, bestaande uit een aantal inwoners en Stichting Landschapsbeheer Gelderland, gestart met verdere oriëntatie voor een mogelijk klompenpad in en door Wilp-Achterhoek. ABWA is ook bij de werkgroep aangesloten. 

We zitten nu in een verkennende fase met een wensroute voor het klompenpad. De ontwikkeling van een klompenpad is een zorgvuldig en daardoor ook langdurig traject, onder meer vanwege het karakter van de klompenpaden. Deze gaan veelal door boerenland en daarbij is de wens tot openstelling van particuliere gronden. We zullen hiervoor vanuit de werkgroep contact opnemen met eventuele betrokkenen. Zorgvuldigheid is hierbij ook van belang vanwege natuurwaarden, privacy, agrarische bedrijfsvoering en alle andere facetten die nodig zijn om er een succes van te maken. Daarbij staat het verkrijgen van draagvlak centraal.

Wilt u graag meedenken, dan bent u van harte welkom om deel te nemen aan onze werkgroep. Voor deelname aan de werkgroep kunt u contact opnemen met Kristel van Biesen, projectleider van SLG via k.vanbiesen@slgelderland.nl


Gebiedsproces A1 zone

Op dinsdag 11 oktober 2022 is het hoofdlijnenakkoord voor de gebiedsontwikkeling A1 zone door de deelnemende partijen ondertekend. In het hoofdlijnenakkoord staat opgenomen dat het viaduct Ardeweg niet zal worden herbouwd. De gronden die daardoor vrijkomen zullen door Attero worden gekocht. Aanvullend worden er geluidschermen langs de noordzijde van de A1 geplaatst en maakt de fabriek van Bosgoed Diervoeders plaats voor woningbouw. Hiermee zal de leefbaarheid van Wilp-Achterhoek worden verbeterd.

Nieuwsflits

Hieronder vindt u de ABWA Nieuwsflitsen uit 2022. Met deze nieuwsbrieven willen wij onze leden informeren over de activiteiten van ABWA en wat er zoal speelt in Wilp-Achterhoek. Dit door korte berichtjes, het blijft tenslotte een nieuwsflits, maar indien relevant met links naar websites waar meer informatie over het onderwerp te vinden is. 

Wilt u de recente nieuwsflitsen uit 2023 ook ontvangen? Wordt dan lid van ABWA! En mocht u al lid zijn? Geef dan uw emailadres door.

De ABWA nieuwsfitsen worden  digitaal verstuurd aan onze leden. Op een (veel) later moment worden deze ook geplaatst op deze website. Spreekt u mensen die al lid zijn en de nieuwsflits graag direct willen ontvangen, laten zij zich dan aanmelden door het sturen van een mailtje naar info@abwa.nl, o.v.v. naam en adres. Zijn ze nog geen lid, dan kunnen ze lid worden via www.abwa.nl (€ 5,- per persoon per jaar), zij ontvangen dan automatisch de nieuwsflitsen.

ABWA Nieuwsflits december 2022.pdf
ABWA Nieuwsflits oktober 2022.pdf
ABWA Nieuwsflits mei 2022.pdf
ABWA Nieuwsflits februari 2022.pdf