Jaarvergadering 2020

Agenda:

20.00 uur OPENING

 • Mededelingen

 • Notulen jaarvergadering 27 maart 2019

 • Jaarverslag secretaris

 • Financieel jaarverslag

 • Verslag door de kascommissie

 • Bestuursverkiezing

   • Aftredend en statutair niet herkiesbaar:

    • Hans de Haan

   • Voorgestelde nieuwe bestuursleden:

    • Huub Wildenbeest

    • Eric Krukkert

 • ABWA-activiteiten

 • Dorpscontactpersoon

 • Rondvraag

HOOFDONDERWERP:

"De ontwikkelingen rondom de A1 zone"

Notulen ABWA jaarvergadering juli 2020.pdf