Jaarvergadering

Op woensdagavond 1 juni 2022 heeft de jaarvergadering plaatsgevonden bij Restaurant Bosgoed. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij onze leden kort bijgepraat over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en hebben we hierover verantwoording over afgelegd. Het tweede deel van deze avond stond in het teken van de kennismaking met burgemeester Paula Jorritsma-Verkade. Voor dit deel zijn alle inwoners van Wilp-Achterhoek uitgenodigd. De diverse verenigingen en stichtingen uit Wilp-Achterhoek hebben de nieuwe burgemeester en alle aanwezigen kort meegenomen in alles wat er speelt en gebeurt in ons dorp. De avond hebben we afgesloten met een borrel. De notulen van deze jaarvergadering zijn hieronder te vinden.

Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus hebben we in maart 2021 verantwoording afgelegd via onze website. Hier zijn geen vragen of opmerkingen over binnen gekomen. Ook is er geen bezwaar gemaakt tegen het voorgestelde bestuur, wat betekent dat wij ook komend jaar ons zullen inzetten voor de belangen van Wilp-Achterhoek.

De notulen van eerdere vergaderingen zijn te vinden via het archief. Als u vragen heeft over de notulen of één van de onderwerpen op de agenda, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat; info@abwa.nl

De jaarvergadering is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging. Woont u in Wilp-Achterhoek, of heeft u een bijzondere band met ons dorp, dan kunt u lid worden van onze vereniging. Dit kan door het aanmeldformulier hier te downloaden en op te sturen naar onze secretaris. Het lidmaatschap kost €5,- per lid per jaar.

Notulen ABWA jaarvergadering juni 2022.pdf