Jaarvergadering

Op woensdag 25 maart om 20.00 uur zal de jaarvergadering plaatsvinden in het Dorpshuis (Basisschool Wilp-Achterhoek). Tijdens deze bijeenkomst zullen wij verantwoording afleggen over het jaar 2019. We zullen u allereerst kort bijpraten over de ontwikkelingen en daarnaast kijken we vooruit naar het komende jaar.

Tijdens de vorige jaarvergadering hebben wij met u, onder begeleiding van de Leefbaarheidsalliantie, gesproken over de dorpsvisie van Wilp-Achterhoek. We willen graag met u bespreken wat wij het aflopen jaar hebben gedaan met de bevindingen in het rapport wat er naar aanleiding van de jaarvergadering in 2019 is gemaakt (zie hieronder). De Regionale Energie Strategie (RES) en de Voorster Energie Strategie (VES) blijven natuurlijk ook niet onbesproken.

In het tweede gedeelte van de avond willen we samen met u één onderwerp uitvoeriger behandelen, namelijk de ontwikkelingen rondom de uitbreiding van de A1 en het mogelijk laten vervallen van het viaduct Ardeweg.

De uitnodiging voor de jaarvergadering ontvangt u halverwege maart via de e-mail of in de brievenbus.

De notulen van de vorige jaarvergadering zijn hieronder te vinden. De notulen van eerdere vergaderingen zijn te vinden via het archief. Als u vragen heeft over de notulen of één van de onderwerpen op de agenda, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat; info@abwa.nl

De jaarvergadering is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging. Woont u in Wilp-Achterhoek, of heeft u een bijzondere band met ons dorp, dan kunt u lid worden van onze vereniging. Dit kan door het aanmeldformulier hier te downloaden en op te sturen naar onze secretaris. Het lidmaatschap kost €5,- per lid per jaar.


Notulen ABWA jaarvergadering mrt 2019.pdf
Verslag blik op de toekomst Wilp-Achterhoek 2019.pdf