Jaarvergadering

Vanwege de huidige maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus hebben we dit jaar besloten de jaarvergadering van ABWA niet fysiek en ook niet digitaal te laten plaatsvinden. Aangezien we conform onze statuten wel verantwoording af moeten leggen aan onze leden over 2020, hebben we dit in maart 2021 gedaan via onze website. Hier zijn geen vragen of opmerkingen over binnen gekomen. Ook is er geen bezwaar gemaakt tegen het voorgestelde bestuur, wat betekent dat wij ook komend jaar ons zullen inzetten voor de belangen van Wilp-Achterhoek.

Vorig jaar heeft op maandag 6 juli 2020 de jaarvergadering plaatsgevonden achter het Dorpshuis (Basisschool Wilp-Achterhoek). Tijdens deze bijeenkomst hebben wij verantwoording afgelegd over het jaar 2019. In het tweede gedeelte van de avond hebben we samen met de leden stil gestaan bij de ontwikkelingen rondom de uitbreiding van de A1 en het mogelijk laten vervallen van het viaduct Ardeweg. De notulen van deze jaarvergadering zijn hieronder te vinden. De notulen van eerdere vergaderingen zijn te vinden via het archief. Als u vragen heeft over de notulen of één van de onderwerpen op de agenda, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat; info@abwa.nl

De jaarvergadering is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging. Woont u in Wilp-Achterhoek, of heeft u een bijzondere band met ons dorp, dan kunt u lid worden van onze vereniging. Dit kan door het aanmeldformulier hier te downloaden en op te sturen naar onze secretaris. Het lidmaatschap kost €5,- per lid per jaar.


Notulen ABWA jaarvergadering juli 2020.pdf