Verkeer

Op het gebied van het verkeer houdt ABWA zich vooral bezig met het veiliger maken van Wilp-Achterhoek. Na een overleg bij de gemeente is bijvoorbeeld de belijning op een aantal T-splitsingen (Zwarte Kolkstraat/Ardeweg-Oud Lochemseweg en Ardeweg-Zwaluwenweg) aangepast. Ook zijn de borden bij het kruispunt van de Tienmorgen en de Zwarte Kolkstraat aangepast.

Op dit moment is de gemeente bezig om de kern van Wilp-Achterhoek opnieuw in te richten. Op 13 maart 2018 heeft de gemeente Voorst het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Ardeweg-Zwarte Kolkstraat op hun website geplaatst. Ze hebben aangegeven dat de start van de werkzaamheden gepland staat voor week 34. De aannemer zal hier te zijner tijd de (buurt)bewoners over informeren.

Heeft u voorstellen om de verkeersveiligheid te verbeteren, of heeft u vragen over het verkeer in ons dorp, dan kunt u contact opnemen met het bestuur via info@abwa.nl