Verkeer

Op het gebied van het verkeer houdt ABWA zich vooral bezig met het veiliger maken van Wilp-Achterhoek. Na een overleg bij de gemeente is bijvoorbeeld de belijning op een aantal T-splitsingen (Zwarte Kolkstraat/Ardeweg-Oud Lochemseweg en Ardeweg-Zwaluwenweg) aangepast. Ook zijn de borden bij het kruispunt van de Tienmorgen en de Zwarte Kolkstraat aangepast.

Eind 2018 is de gemeente gestart om de kern van Wilp-Achterhoek in te richten als 30 km-zone. De werkzaamheden zijn in 2019 uitgevoerd naar aanleiding van ons verzoek om de verkeersveiligheid te verbeteren. En dan vooral de verkeerssituatie bij de school en ook op de kruispunten. De Ardeweg staat in het verkeersbeleidsplan van de gemeente opgenomen als 30 km/h-weg en met de herinrichting van de Ardeweg heeft de gemeente hier invulling aan gegeven.

Bij de school is een ‘schoolzone’ gerealiseerd, dit is een combinatie van attentie verhogende maatregelen voor het autoverkeer. De kruisingen zijn iets verhoogd en zijn gelijkwaardig gebleven(verkeer van rechts heeft voorrang), maar duidelijker zichtbaar gemaakt door klinkers op het kruisingsvlak. Bij de komgrenzen is een drempel gemaakt waar de fietsers omheen kunnen fietsen.

In de komende periode zullen we ons vooral richten op de impact van de verbreding van de A1 Apeldoorn - Twello (2022 - 2025) en de reconstructie van de N345 bij de Kar (maart - juni 2023) . Hierbij is het ons uitgangspunt om de overlast voor het verkeer in ons dorp zoveel mogelijk te beperken.

Heeft u voorstellen om de verkeersveiligheid te verbeteren, of heeft u vragen over het verkeer in ons dorp, dan kunt u contact opnemen met het bestuur via info@abwa.nl