Agenda Jaarvergadering 2014

Agenda jaarvergadering ABWA woensdag 23 april 2014

20.00 uur OPENING

  1. Mededelingen
  2. Notulen jaarvergadering 17 april 2013
  3. Jaarverslag secretaris
  4. Financieel jaarverslag
  5. Verslag door de kascommissie
  6. Bestuursverkiezing

– Aftredend en herkiesbaar: J.A. (Hans) de Haan

7. Woningbouw Wilp-Achterhoek

8. Commissie recreatiegebied Bussloo

21.00 uur: PAUZE

9. VAR

– VAR west

– Geur

10. Verkeer

11. Dorpscontactpersoon

12. AED

13. Rondvraag

22.00 uur: SLUITING