Agenda Jaarvergadering 2015

Agenda jaarvergadering ABWA maandag 20 april 2014

20.00 uur OPENING

  1. Mededelingen
  2. Notulen jaarvergadering 23 april 2014
  3. Jaarverslag secretaris
  4. Financieel jaarverslag
  5. Verslag door de kascommissie
  6. Bestuursverkiezing
  7. Aftredend en herkiesbaar:

F.A.M. Holtkuile

G.J. Oolman

8. Woningbouw Wilp-Achterhoek

9. Commissie recreatiegebied Bussloo

21.00 uur: PAUZE

10. VAR

– VAR west

– Geur

– Waterfabriek en voorzuivering

11. Dorpscontactpersoon

12. Verkeer

13. Verbreding A1

14. Rondvraag

22.00 uur: SLUITING