Agenda jaarvergadering 2018-1

Agenda Jaarvergadering ABWA donderdag 19 april 2018:

20.00 uur: Opening

  1. Mededelingen
  2. Notulen jaarvergadering 19 april 2017
  3. Jaarverslag Secretaris
  4. Financieel Jaarverslag
  5. Verslag door de kascommissie
  6. Voorstel statutenwijziging
  7. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar:

G. OolmanF. HoltkuileL. Oosterwegel

Nieuw voorgedragen:

H. WildenbeestJ. BusscherR. Jansen

8. Rondvraag

20.45 uur: Pauze

21.00 uur: Hoofdonderwerp

"Uitbreiding vliegveld Lelystad en mogelijke gevolgen voor Wilp-Achterhoek"

Gastspreker mevr. M. de Groot, directeur Teuge Airport en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Luchthavens. Mevr. de Groot zal ingaan op het proces tot nu toe,

mogelijke toekomstscenario’s en de gevolgen voor ons dorp.

22.00 uur: SLUITING