Jaarvergadering 2019

Agenda:

20.00 uur OPENING

  • Mededelingen
  • Notulen jaarvergadering 26 september 2018
  • Jaarverslag secretaris
  • Financieel jaarverslag
  • Verslag door de kascommissie
  • Bestuursverkiezing
      • Geen aftredende bestuursleden
  • Rondvraag

HOOFDONDERWERP:

"Een gezamenlijke blik op de toekomst van Wilp-Achterhoek"

Notulen ABWA jaarvergadering mrt 2019.pdf
Verslag blik op de toekomst Wilp-Achterhoek 2019.pdf