Welkom op ABWA.nl

Welkom op de website van Algemeen Belang Wilp-Achterhoek (ABWA)

Via deze site willen we u graag op de hoogte houden van het reilen en zeilen van de belangenvereniging voor Wilp-Achterhoek. Onze vereniging bestaat inmiddels meer dan 25 jaar. Wij houden ons onder andere bezig met de woningbouwplannen, de verkeersveiligheid, het gemeentebeleid en de relatie met bedrijven in Wilp-Achterhoek. Daarnaast hebben we een rol gespeeld in de aanschaf en het onderhoud van de AED die beschikbaar is bij graanhandel Bosgoed.  

Bent u inwoner van Wilp-Achterhoek of voelt u zich betrokken bij ons dorp, en wilt u lid worden van onze vereniging, dan kunt u hier een aanmeldformulier downloaden en opsturen naar ons secretariaat. Voor €5,- per jaar kunt u meebeslissen over onze koers en ondersteunt u onze activiteiten en de AED cursussen. Ook ontvangt u dan 6 keer per jaar onze nieuwsbrief. 

ABWA bestaat op dit moment uit een bestuur met vier bestuursleden. Wie deze personen zijn, kunt u vinden onder het kopje 'Bestuur'. Als u vragen heeft aan ABWA of één van de bestuursleden, dan kunt u contact opnemen met behulp van de gegevens onder het kopje 'Contact'. 

Naast de bestuursleden heeft ABWA de volgende commissies:

Meer toelichting over het werk van ABWA kunt u krijgen op onze jaarvergaderingen. De notulen van de jaarvergaderingen kunt u vinden onder het kopje 'jaarvergadering'. Daarnaast geven we regelmatig een digitale nieuwsbrief uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u een mailtje met daarin uw naam en adresgegevens sturen naar info@abwa.nl.

Groeten van het ABWA bestuur. 

Klachten Attero Melden

Heeft u last van geuroverlast van Attero, dan vragen wij u om dit bij Attero en de provincie Gelderland te melden. Bij Attero kan dat via de klachtenlijn 0800-0232121. Door een rechtstreekse melding kunnen de mensen bij Attero inspelen op uw klacht en indien mogelijk snel maatregelen nemen. 

Daarnaast is het verstandig om ook contact op te nemen met het provincieloket op nummer 026-3599999, via provincieloket@gelderland.nl, of door het invullen van een online klachtenformulier via deze link.

Op deze manier wordt uw klacht ook centraal geregistreerd, en vervolgens kan de provincie van Attero verbeteringen in de inrichting eisen. 

DisclaimerAls belangenvereniging verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van leden worden opgenomen in ons online ledenadministratiesysteem. Als lid heeft u zelf altijd inzicht in uw eigen gegevens en heeft u de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen. Hoe we met uw gegevens omgaan staat beschreven op www.abwa.nl/privacy.