Agenda jaarvergadering 2010

Op 21 april vond de jaarvergadering van 2010 plaats. De vergadering werd gehouden in het dorpshuis (OBS Wilp-Achterhoek). De notulen van deze vergadering staan ook op deze site. Als u vragen heeft over één van de genoemde onderwerpen, kunt u contact opnemen met het bestuur. info@abwa.nl

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen van de jaarvergadering d.d. 15 april 2009

4. Jaarverslag door Dhr. W.J. Reinders, secretaris

5. Financieel verslag door Richard ter Steege, interim penningmeester

6. Verslag kascommissie door Gerda Harmsen en Dirry Slijkhuis

7. Bestuursverkiezing:

Functiewijziging:

Gerrit-Jan Oolman wordt de nieuwe voorzitter van ABWA.

Nico Straatman treed af als voorzitter, maar blijft aan als lid van het bestuur.

Aftredend:

Tineke Boerkamp is na 3 jaar aftredend en niet herkiesbaar

Nieuwe bestuursleden:

Mocht u ook interesse hebben om het bestuur te versterken, dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden. Wilt u iemand voordragen voor het bestuur dan dient u de kandidaatstelling met minimaal 10 leden tezamen schriftelijk in te dienen bij het bestuur en wel voor aanvang van de algemene ledenvergadering. Elke voordracht tot benoeming van de bestuursleden kan het bindend karakter ontnomen worden indien minder 1/3 van de leden aanwezig is.

8. Ontwikkelingen woningbouw Wilp-Achterhoek door woningbouwcommissie

9. Verkeer

10. Ontwikkelingen VAR

11. Ontwikkelingen Bussloo (RGV)

12. Rondvraag en sluiting

Notulen van de jaarvergadering d.d. 15 april 2009

Informatie over Jaarvergadering 2009